Многоетажна жилищна сграда с магазини и подземни паркоместа

Строителството е извършено след прехвърлено право на строеж от ЖСК Надежда 2004. София, ж.к. Лагера