Къщата на Константин Коппе

изцяло изпълнена от КВИнжереринг по Немски проект през 1994 година – София, Бояна.