Инженерингова дейност

Компанията има богат опит и добри специалисти, предлага цялостно проучване, проектиране и дизайн на еднофамилни и многоетажни жилищни сгради в съответствие със изискването на инвеститорския интерес и нормите за проектиране и строителство в България.