Финансиране на проекти

Фирмата разполага с обекти със собствено инвестиране и изграждане, които предлага на пазара. Избор при финансиране на определени обекти и проекти и последващото им изграждане.