Skip to navigation Skip to main content

Фирмата е вписана в Централния професионален строителен регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: На основание чл.5, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя...

Компанията има богат опит и добри специалисти, предлага цялостно проучване, проектиране и дизайн на еднофамилни и многоетажни жилищни сгради в съответствие със изискването на инвеститорския интерес и нормите за проектиране и строителство в България.

Фирмата разполага с обекти със собствено инвестиране и изграждане, които предлага на пазара. Избор при финансиране на определени обекти и проекти и последващото им изграждане.

Фирмата предлага консултация за строителни материали, тяхната употреба и доставка. Помощ при избора на правилни материали за всеки отделен и конкретен случай.

Като всяка строителна компания и ние имеме нужда от превози и транспорт и си ги осигуряваме сами. Ползваме професионален транспорт в полза на по-бързото и безопасно предвижване на работниците, техниката и необходимите консумативи.